ZAREZERWUJ MIEJSCE:

Wypełnij formularz, aby zarezerwować miejsce na wydarzenie.
Aby wziąć udział w wydarzeniu, musisz posiadać Kartę Stałego Klienta Wroclavii.

ZAŁÓŻ KARTĘ

- każda rezerwacja obejmuje jedno miejsce
- bezpośrednio przed występem okaż hostessie Kartę Stałego Klienta

Szczegóły w regulaminie: TUTAJ.
WYDARZENIE, W KTÓRYM REZERWUJESZ UDZIAŁ*:
Stand up, Błażej Krajewski,
30 sierpnia godz. 19:00
Nie masz naszej Karty Stałego Klienta? Załóż ją: TUTAJ

Klauzula Informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji akcji „Wroclavia Summer Festival” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Fabryka Idei Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławia, ul. Hubska 96/100, 50-502 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000356992, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 8971762372 („Administrator”).

Uczestnik Akcji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, usunięcia lub przenoszenia, prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Administratora z naruszeniem RODO i Ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nim przy realizacji Akcji.

Odmowa podania danych osobowych  w celu organizacji Akcji lub odwołanie zgody na przetwarzanie w czasie trwania Akcji jest równoważne z brakiem możliwości uczestnictwa w Akcji. Dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 60 dni od zakończenia Akcji.